ముగించు

15-చీపురుపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఎన్నికల ఖర్చు

15-చీపురుపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
క్రమ సంఖ్య అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు పార్ట్ 1  డౌన్‌లోడ్ పార్ట్ 2  డౌన్‌లోడ్ పార్ట్ 3  డౌన్‌లోడ్
1 ఆదినారాయణ జమ్ము భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్ట్-1 Download Download
2 నాగార్జున కిమిడి తెలుగు దేశం పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
3 బొత్స సత్యనారాయణ యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
4 శంకర్ లాల్ శర్మ ధండు భారతీయ జనతా పార్టీ పార్ట్-1 Download Download
5 అమరా శ్రీదేవి పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా పార్ట్-1 Download Download
6 మైలిపిల్లి శ్రీనివాస రావు జనసేన పార్ట పార్ట్-1 Download Download
7 లాండ రాజా బాబు ఇండియా ప్రజ బాంధు పార్టీ పార్ట్-1 Download Download
8 వెంకటరావు దరిమిరెడ్డి జన జాగ్రుతి పార్టీ పార్ట్-1 Download Download