ముగించు

16-గజపతినగరం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఎన్నికల ఖర్చు

16-గజపతినగరం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
క్రమ సంఖ్య అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు పార్ట్ 1  డౌన్‌లోడ్ పార్ట్ 2  డౌన్‌లోడ్ పార్ట్ 3  డౌన్‌లోడ్
1 అప్పలనరసయ్య బోత్స యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్ట్-1 Download Download
2 అప్పల నాయుడు కొండపల్లి తెలుగు దేశం పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
3 జగన్ మోహన్ రావు పెద్దింటి భారతీయ జనతా పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
4 బొబ్బిలి శ్రీను భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్ట్-1 Download Download
5 కంటుభుక్త సునిత ఆంధ్ర చైతన్య పార్టీ పార్ట్-1 Download Download
6 గణీవడ ప్రసన్న కుమార్ జన జాగ్రతి పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 Download
7 రాజీవ్ కుమార్ తలచుట్ల జనసేన పార్టీ పార్ట్-1 Download Download