ముగించు

17-నెల్లిమర్ల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఎన్నికల ఖర్చు

17-నెల్లిమర్ల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
క్రమ సంఖ్య అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు పార్ట్ 1  డౌన్‌లోడ్ పార్ట్ 2  డౌన్‌లోడ్ పార్ట్ 3  డౌన్‌లోడ్
1 అప్పలనాయుడు బడ్డుకొండ యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
2 నారాయణస్వామి నాయుడు పతివాడ తెలుగు దేశం పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
3 పతివాడ రమణ భారతీయ జనతా పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
4 రమేష్ కుమార్ సారగడ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
5 కంటుబుక్త సునీత ఆంధ్ర చైతన్య పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
6 చెలిబోయినా దుర్గా రావు జన జాగ్రతి పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
7 నాగ మాధవి లోకం జనసేన పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
8 పల్లా వేణుగోపాల్ రావు సమన్య ప్రజా పార్టీ Download Download Download
9 లలితా కుమారి సఖినేటి పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
10 బగ్గ అప్పా రావు స్వతంత్ర పార్ట్-1 Download Download
11 మైథిలి ప్రత్యూష బొట్లగుదురి స్వతంత్ర పార్ట్-1 పార్ట్-2 Download
12 రెడ్డి సూర్యనారాయణ స్వతంత్ర పార్ట్-1 Download Download