ముగించు

18-విజయనగరం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఎన్నికల ఖర్చు

18-విజయనగరం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
క్రమ సంఖ్య అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు పార్ట్ 1  డౌన్‌లోడ్ పార్ట్ 2  డౌన్‌లోడ్ పార్ట్ 3  డౌన్‌లోడ్
1 ఆదితి విజయలక్ష్మి గజపతి రాజు పూసపాటి తెలుగు దేశం పార్ట పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
2 కుసుమంచి సుబ్బారావు భారతీయ జనతా పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
3 వీర భద్ర స్వామి కోలగట్ల యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
4 సతీష్ కుమార్ సుంకరి భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
5 ఆదినారాయణ చోడి జన జాగ్రుతి పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
6 పాలవలస యసస్వి జన జాగ్రతి పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
7 స్వర్ణలత రెజెటి ఇండియా ప్రజ బాంధు పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
8 అప్పలరాము మండపక స్వతంత్ర పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
9 భీసెట్టి అప్పారావ్ బాబ్జీ స్వతంత్ర పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3