ముగించు

పత్రికా ప్రకటన

వడపోత:
చిత్రం లేదు

మెడికల్ ఆఫీసర్స్ యొక్క తాత్కాలిక జాబితా స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు యొక్క తాత్కాలిక జాబితా స్టాఫ్ నర్స్ యొక్క తాత్కాలిక జాబితా

వివరాలు వీక్షించండి
చిత్రం లేదు

పైడితల్లి పండుగ టికెట్స్ పైడితల్లి పండుగ టికెట్స్ మీద ప్రెస్ నోట్

వివరాలు వీక్షించండి
సాలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని ఆకస్మికంగా తనిఖీచేసిన రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రిన్సిపాల్ సెక్రటరీ పూనం మాలకొండయ్య 09.09.2018

సాలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని ఆకస్మికంగా తనిఖీచేసిన రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రిన్సిపాల్ సెక్రటరీ పూనం మాలకొండయ్య

వివరాలు వీక్షించండి