ముగించు

ఎపి టిడ్కో

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

ఎపి టిడ్కో
పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ నెంబర్ ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ ఫాక్ష్ నెంబర్ చిరునామా
యం శ్రీనివాస్ కార్యనిర్వహణ అధికారి eeaptidcovzm@gmail.com 9493519456 Dr. No. 8-24-30A, Plot No: 13, Behind, India ATM, Thota Palem, Vizianagaram – 535003.
యం బాలకృష్ణ మూర్తి ఉప కార్యనిర్వహణ అధికారి murthymbk@gmail.com 9652234011 Dr. No. 8-24-30A, Plot No: 13, Behind, India ATM, Thota Palem, Vizianagaram – 535003.
పి శ్రీరామ మూర్తి ఉప కార్యనిర్వహణ అధికారి pappusriramamurthy@gmail.com 9398664908 Dr. No. 8-24-30A, Plot No: 13, Behind, India ATM, Thota Palem, Vizianagaram – 535003.