ముగించు

ఫాక్టరీస్

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

ఫాక్టరీస్
పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ నెంబర్ ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ ఫాక్ష్ నెంబర్ చిరునామా
సి హెచ్ శైలేంద్ర కుమార్ డిప్యూటీ చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ ifvzmap@gmail.com 8555841701 O/o. Deputy Chief Inspector of Factories, 1st Floor Old Municipal Complex, Opp. Prakasam Park, Vizianagaram-535001.