ముగించు

డా. పాకలపాటి జయలక్ష్మి

ఇమెయిల్ : mrcwfort[at]gmail[dot]com
హోదా : ప్రినిసిపాల్ , యం ఆర్ డిగ్రీ కాలేజీ ఫోర్ట్, విజయనగరం
మొబైల్ నెంబర్ : 9440321112