ముగించు

ఎస్ వెంకటేశ్వరావు

ఇమెయిల్ : prvprm_02006[at]yahoo[dot]com
హోదా : పట్టణ ప్రణాళిక అధికారి, పార్వతీపురం
మొబైల్ నెంబర్ : 7702611336