ముగించు

డి కీర్తి

ఇమెయిల్ : dbcwo[dot]vznm[at]ap[dot]gov[dot]in
హోదా : జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అధికారి
మొబైల్ నెంబర్ : 9849906005
ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ : 08922-274189