ముగించు

పి ఎన్ వి లక్ష్మీనారాయణ

ఇమెయిల్ : tourismvzm[at]gmail[dot]com
హోదా : జిల్లా పర్యాటక మరియు సాంస్కతిక అధికారి
మొబైల్ నెంబర్ : 8374274619