ముగించు

వి. విజయ కుమార్

ఇమెయిల్ : ceo_setviz[dot]vznm[at]gmail[dot]com
హోదా : ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారి
మొబైల్ నెంబర్ : 9849909080
ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ : 08922-231623