ముగించు

ఆఫీస్ సబార్డినేట్స్ యొక్క ఫైనల్ సీనియారీటి జాబితా 2017-18 వరకు

ఆఫీస్ సబార్డినేట్స్ యొక్క ఫైనల్ సీనియారీటి జాబితా 2017-18 వరకు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
ఆఫీస్ సబార్డినేట్స్ యొక్క ఫైనల్ సీనియారీటి జాబితా 2017-18 వరకు

విజయనగరం జిల్లా రెవెన్యూ యూనిట్లో పనిచేస్తున్న ఆఫీస్ సబార్డినేట్ యొక్క ఫైనల్ సీనియారిటీ జాబితా 01/07/2018 వరకు

04/09/2018 30/09/2018 చూడు (264 KB)