ముగించు

ఎన్సీడి ప్రోగ్రాం-డి.ఎం.ఎచ్.ఓ, విజయనగరంలో వివిధ విభాగాల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

ఎన్సీడి ప్రోగ్రాం-డి.ఎం.ఎచ్.ఓ, విజయనగరంలో వివిధ విభాగాల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
ఎన్సీడి ప్రోగ్రాం-డి.ఎం.ఎచ్.ఓ, విజయనగరంలో వివిధ విభాగాల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

ఏదైనా వివరణ కొరకు దయచేసి 08922-234553 లో డి.ఎం.ఎచ్.ఓ కార్యాలయం సంప్రదించండి

13/06/2019 25/06/2019 చూడు (379 KB) Dental_Hygienist_Provisional (348 KB) Epidemologist_Provisional (388 KB) Finance_Cum_logistic (341 KB) Multi_Rehabilitation_Worker_Pro (376 KB) Physician_Consultant_Medici_Pro (396 KB) Spl_Cytopathologist_Provisional (346 KB) Staff_Nurses (3 MB)