ముగించు

కాంట్రాక్టు పద్ధతి పై అదనపు సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ నియామకము కొరకు

కాంట్రాక్టు పద్ధతి పై అదనపు సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ నియామకము కొరకు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కాంట్రాక్టు పద్ధతి పై అదనపు సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ నియామకము కొరకు

కాంట్రాక్టు పద్ధతి పై అదనపు సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ నియామకము ట్రైబల్ పి.హెచ్.సి. ల యందు  ధరకాస్తులను కోరడమైనది.

 

06/07/2018 31/07/2018 చూడు (671 KB)