ముగించు

కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్స్ & గ్రేడ్ -2 ఫార్మసిస్ట్ పోస్టుల నియామకం.

కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్స్ & గ్రేడ్ -2 ఫార్మసిస్ట్ పోస్టుల నియామకం.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్స్ & గ్రేడ్ -2 ఫార్మసిస్ట్ పోస్టుల నియామకం.

కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్స్ & గ్రేడ్ -2 ఫార్మసిస్ట్ పోస్టుల నియామకం.

అదనపు సమాచారం కొరకు  08922-272670 , డి.సి.హెచ్.ఎస్ , విజయనగరం  సంప్రదించండి

01/07/2020 15/07/2020 చూడు (125 KB)