ముగించు

కోవిడ్ 19 నోటిఫికేషన్ కాంటాక్ట్ బేసిస్‌పై స్టాఫ్ నర్సుల పోస్టుల కోసం ప్రత్యేక రిక్రూట్‌మెంట్ డ్రైవ్.

కోవిడ్ 19 నోటిఫికేషన్ కాంటాక్ట్ బేసిస్‌పై స్టాఫ్ నర్సుల పోస్టుల కోసం ప్రత్యేక రిక్రూట్‌మెంట్ డ్రైవ్.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కోవిడ్ 19 నోటిఫికేషన్ కాంటాక్ట్ బేసిస్‌పై స్టాఫ్ నర్సుల పోస్టుల కోసం ప్రత్యేక రిక్రూట్‌మెంట్ డ్రైవ్.

కోవిడ్ 19 నోటిఫికేషన్
డిఎమ్ & హెచ్ఓ / డిసిహెచ్ఎస్, విజయనగరం కంట్రోల్ కింద కాంటాక్ట్ బేసిస్‌పై స్టాఫ్ నర్సుల పోస్టుల కోసం ప్రత్యేక రిక్రూట్‌మెంట్ డ్రైవ్.

20/04/2020 23/04/2020 చూడు (388 KB)