ముగించు

జిల్లా టిబి కంట్రోల్ సొసైటీలో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి

జిల్లా టిబి కంట్రోల్ సొసైటీలో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
జిల్లా టిబి కంట్రోల్ సొసైటీలో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి

జిల్లా టిబి కంట్రోల్ సొసైటీలో ల్యాబ్  టెక్నీషియన్ పోస్టుకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి

దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేది 17-03-2020

 

04/03/2020 17/03/2020 చూడు (418 KB)