ముగించు

జిల్లా వ్యవసాయ సాంకేతిక యాజమాన్య సంస్థ (ఆత్మ) లో నియామకపు ప్రకటన

జిల్లా వ్యవసాయ సాంకేతిక యాజమాన్య సంస్థ (ఆత్మ) లో నియామకపు ప్రకటన
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
జిల్లా వ్యవసాయ సాంకేతిక యాజమాన్య సంస్థ (ఆత్మ) లో నియామకపు ప్రకటన

జిల్లా వ్యవసాయ సాంకేతిక యాజమాన్య సంస్థ (ఆత్మ) లో కాంట్రాక్ట్ పద్దతిపై

బ్లాక్ టెక్నాలజీ మేనేజర్ (బి.టి.ఎం) – 1,
అసిస్టెంట్ టెక్నాలజీ మేనేజర్స్ (ఎ.టి.ఎం) – 8 మరియు
కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ (సి.పి.) – 1 నియామకపు ప్రకటన 

అదనపు వివరముల కొరకు: 08922-278646

08/07/2019 15/07/2019 చూడు (425 KB)