ముగించు

జూనియర్ అసిస్టెంట్ / టైపిస్టులు యొక్క ఫైనల్ సీనియారిటీ జాబితా

జూనియర్ అసిస్టెంట్ / టైపిస్టులు యొక్క ఫైనల్ సీనియారిటీ జాబితా
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
జూనియర్ అసిస్టెంట్ / టైపిస్టులు యొక్క ఫైనల్ సీనియారిటీ జాబితా

31/08/2017 నాటికి జిల్లా రెవిన్యూ యూనిట్ కింద జూనియర్ అసిస్టెంట్ / టైపిస్టులు ఇంటిగ్రేటెడ్ సీనియారిటీ జాబితా

04/09/2018 30/09/2018 చూడు (406 KB)