ముగించు

డ్రగ్ డి-అడిక్షన్ సెంటర్, జిల్లా ఆసుపత్రి, విజయనగరానికి దరఖాస్తు చేసిన వివిధ పోస్టుల మెరిట్ జాబితా

డ్రగ్ డి-అడిక్షన్ సెంటర్, జిల్లా ఆసుపత్రి, విజయనగరానికి దరఖాస్తు చేసిన వివిధ పోస్టుల మెరిట్ జాబితా
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
డ్రగ్ డి-అడిక్షన్ సెంటర్, జిల్లా ఆసుపత్రి, విజయనగరానికి దరఖాస్తు చేసిన వివిధ పోస్టుల మెరిట్ జాబితా

డ్రగ్ డి-అడిక్షన్ సెంటర్, జిల్లా ఆసుపత్రి, విజయనగరానికి దరఖాస్తు చేసిన వివిధ పోస్టుల మెరిట్ జాబితా.
దరఖాస్తుదారులు వెబ్‌సైట్‌లో ప్రచురించిన మెరిట్ జాబితా ద్వారా వెళ్లి 28-05-2020న సాయంత్రం 4 గంటలకు ముందు తమ గ్రివన్సు లను సమర్పించవచ్చు.

28/05/2020 31/05/2020 చూడు (361 KB) ANM (809 KB) COUNCILAR (812 KB) DATA ENTRY (894 KB) medical officer (258 KB) Ward Boy (502 KB)