ముగించు

తాత్కాలిక సెలక్షన్ లిస్ట్ – డి.సి.హెచ్.ఎస్ ఆఫీస్

తాత్కాలిక సెలక్షన్ లిస్ట్ – డి.సి.హెచ్.ఎస్ ఆఫీస్
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
తాత్కాలిక సెలక్షన్ లిస్ట్ – డి.సి.హెచ్.ఎస్ ఆఫీస్

ఏదైనా ప్రశ్నలకు దయచేసి సంప్రదించండి 08922-272670 DCHS ఆఫీసు, విజయనగరం

09/11/2018 30/11/2018 చూడు (120 KB) Tentative Selection List Medical Officers (123 KB) Tentative Selection List Staff Nurse (209 KB)