ముగించు

విభిన్న ప్రతిభావంతుల ప్రత్యేక రిక్రూట్మెంట్ కింద రిజర్వ్ చేసిన బ్యాక్లాగ్ ఖాళీల కింద అభ్యర్దుల తుది మెరిట్ జాబితా

విభిన్న ప్రతిభావంతుల ప్రత్యేక రిక్రూట్మెంట్ కింద రిజర్వ్ చేసిన బ్యాక్లాగ్ ఖాళీల కింద అభ్యర్దుల తుది మెరిట్ జాబితా
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
విభిన్న ప్రతిభావంతుల ప్రత్యేక రిక్రూట్మెంట్ కింద రిజర్వ్ చేసిన బ్యాక్లాగ్ ఖాళీల కింద అభ్యర్దుల తుది మెరిట్ జాబితా

ప్రత్యేక రిక్రూట్మెంట్ కింద రిజర్వ్ చేసిన విభిన్న ప్రతిభావంతుల బ్యాక్లాగ్ ఖాళీల కింద అభ్యర్దుల తుది మెరిట్ జాబితా

07/01/2019 31/01/2019 చూడు (1 MB) Class 4 1:2Final Merit List 2018 (662 KB) Group-IV FML 2018 (569 KB) Group-IV FML 2018 (632 KB)