ముగించు

ప్రొవిజనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ – డి. సి.హెచ్.ఎస్ ఆఫీస్, విజయనగరం

ప్రొవిజనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ – డి. సి.హెచ్.ఎస్ ఆఫీస్, విజయనగరం
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
ప్రొవిజనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ – డి. సి.హెచ్.ఎస్ ఆఫీస్, విజయనగరం

ప్రొవిజనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ – డి. సి.హెచ్.ఎస్ ఆఫీస్, విజయనగరం

30/10/2018 06/11/2018 చూడు (199 KB) Provisional List of Medical Officers (85 KB) Provisional List of Staff Nurse (1 MB)