ముగించు

ఫిర్యాదులను ఆహ్వానించడానికి స్టాఫ్ నర్స & ఫార్మసిస్ట్‌ల తాత్కాలిక జాబితా

ఫిర్యాదులను ఆహ్వానించడానికి స్టాఫ్ నర్స & ఫార్మసిస్ట్‌ల తాత్కాలిక జాబితా
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
ఫిర్యాదులను ఆహ్వానించడానికి స్టాఫ్ నర్స & ఫార్మసిస్ట్‌ల తాత్కాలిక జాబితా

ఫిర్యాదులను ఆహ్వానించడానికి స్టాఫ్ నర్స్ & ఫార్మసిస్ట్‌ల తాత్కాలిక జాబితా జత చేయడమైనది. ఫిర్యాదులు ఏమైనా ఉంటె , డిసిహెచ్ఎస్ విజయనగరం ఆఫీస్ నందు 30-07-2020  సాయంత్రం 5.00 గంటల లోపు తెలియ పరచవలెను.

అదనపు వివరములకు

DCHS office, Vizianagaram
28/07/2020 30/07/2020 చూడు (550 KB) Provisional List – Pharmacist Gr.II (Contract) (241 KB)