ముగించు

ఫిర్యాదులను సమర్పించడానికి ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, ఫార్మసిస్ట్ & స్టాఫ్ నర్స్ యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

ఫిర్యాదులను సమర్పించడానికి ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, ఫార్మసిస్ట్ & స్టాఫ్ నర్స్ యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
ఫిర్యాదులను సమర్పించడానికి ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, ఫార్మసిస్ట్ & స్టాఫ్ నర్స్ యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

13-08-2020 లోపు ఏదైనా ఉంటే ఫిర్యాదులను సమర్పించడానికి DMHO నియంత్రణలో ఉన్న ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, ఫార్మసిస్ట్ & స్టాఫ్ నర్స్ యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

07/08/2020 13/08/2020 చూడు (259 KB) Lab Technician and Pharmacist Posts Provisional list (1 MB) CONTRACT BASIS STAFF NURSES PROVISINAL LIST (1 MB)