ముగించు

మెడికల్ & హెల్త్ డిపార్టుమెంటు పబ్లికాస్సేన్సు అఫ్ షెడ్యూల్ అఫ్ రిక్రూట్మెంట్ అఫ్ ప్రోవిషనల్ మెరిట్ లిస్టు అండర్ ఎన్.సి.డి. ప్రోగ్రామ్

మెడికల్ & హెల్త్ డిపార్టుమెంటు పబ్లికాస్సేన్సు అఫ్ షెడ్యూల్ అఫ్ రిక్రూట్మెంట్ అఫ్ ప్రోవిషనల్ మెరిట్ లిస్టు అండర్ ఎన్.సి.డి. ప్రోగ్రామ్
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
మెడికల్ & హెల్త్ డిపార్టుమెంటు పబ్లికాస్సేన్సు అఫ్ షెడ్యూల్ అఫ్ రిక్రూట్మెంట్ అఫ్ ప్రోవిషనల్ మెరిట్ లిస్టు అండర్ ఎన్.సి.డి. ప్రోగ్రామ్

మెడికల్ & హెల్త్ డిపార్టుమెంటు పబ్లికాస్సేన్సు అఫ్ షెడ్యూల్ అఫ్ రిక్రూట్మెంట్ అఫ్ ప్రోవిషనల్ మెరిట్ లిస్టు అండర్ ఎన్.సి.డి. ప్రోగ్రామ్

04/02/2019 08/02/2019 చూడు (527 KB) Consultant Medicine (299 KB) Specialist Doctors (173 KB) Epidemologist (513 KB) Finance Cum Logistics (1 MB) Multi Rehabilitation Worker (624 KB) Dental Hygienist (208 KB) Staff Nurse (777 KB)