ముగించు

రిక్రూట్మెంట్ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ – డి.సి.హెచ్.ఎస్ ఆఫీస్

రిక్రూట్మెంట్ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ – డి.సి.హెచ్.ఎస్ ఆఫీస్
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
రిక్రూట్మెంట్ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ – డి.సి.హెచ్.ఎస్ ఆఫీస్

ఏది అయిన సమాచారం కొరకు 08922-272670 డి.సి.హెచ్.ఎస్ ఆఫీస్, విజయనగరం ను సంప్రదించ గలరు

06/11/2018 10/11/2018 చూడు (193 KB) Final Merit List of Specialist Doctors (124 KB) Final Merit List of Staff Nurse (812 KB)