ముగించు

సాధారణ ఎన్నికలు 2019 – విజయనగరం జిల్లా – ఎన్నికల పోలింగ్ మెటీరియల్ సేకరణ – టెండర్ డాక్యుమెంట్

సాధారణ ఎన్నికలు 2019 – విజయనగరం జిల్లా – ఎన్నికల పోలింగ్ మెటీరియల్ సేకరణ – టెండర్ డాక్యుమెంట్
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సాధారణ ఎన్నికలు 2019 – విజయనగరం జిల్లా – ఎన్నికల పోలింగ్ మెటీరియల్ సేకరణ – టెండర్ డాక్యుమెంట్

సాధారణ ఎన్నికలు 2019 – విజయనగరం జిల్లా – ఎన్నికల పోలింగ్ మెటీరియల్ సేకరణ – టెండర్ డాక్యుమెంట్

02/03/2019 08/03/2019 చూడు (2 MB)