ముగించు

సీనియర్ చికిత్స పర్యవేక్షకుడు నియామకపు ప్రక్రియ — జిల్లా టి.బి.కంట్రోల్ సొసైటీ

సీనియర్ చికిత్స పర్యవేక్షకుడు నియామకపు ప్రక్రియ — జిల్లా టి.బి.కంట్రోల్ సొసైటీ
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సీనియర్ చికిత్స పర్యవేక్షకుడు నియామకపు ప్రక్రియ — జిల్లా టి.బి.కంట్రోల్ సొసైటీ

సీనియర్ చికిత్స పర్యవేక్షకుడు నియామకపు ప్రక్రియ — జిల్లా టి.బి.కంట్రోల్ సొసైటీ

అదనపు సమాచారము కొరకు 08922-234281

టి.బి.కంట్రోల్ అధికారి 9440105313

టి.బి.కంట్రోల్ కోఆర్డినేటర్ 9703911370

10/10/2019 14/10/2019 చూడు (2 MB)