ముగించు

స్టాఫ్ నర్సులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు మరియు ఫార్మసిస్ట్‌ల తుది మెరిట్ జాబితా.

స్టాఫ్ నర్సులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు మరియు ఫార్మసిస్ట్‌ల తుది మెరిట్ జాబితా.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
స్టాఫ్ నర్సులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు మరియు ఫార్మసిస్ట్‌ల తుది మెరిట్ జాబితా.

DMHO, విజయనగరం  అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్  ఉన్న స్టాఫ్ నర్సులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు మరియు ఫార్మసిస్ట్‌ల తుది మెరిట్ జాబితా.

24/08/2020 30/08/2020 చూడు (1 MB) LT FINAL MERIT LIST (488 KB) Pharmacist Final Merit List (553 KB)