ముగించు

తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా — స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు మరియు అదనపు పోస్టుల

తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా — స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు మరియు అదనపు పోస్టుల
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా — స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు మరియు అదనపు పోస్టుల

స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు మరియు అదనపు పోస్టుల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

జిల్లా ఆసుపత్రుల సమన్వయాధికారి, విజయనగరం

వివరములకు 8008553382, 272670

21/06/2019 09/07/2019 చూడు (205 KB) 2PROVI Merit list of Supporting Staff (404 KB)