ముగించు

స్పెషల్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ క్రింద విభిన్న ప్రతిభావంతుల నియామకపు ప్రకటన

స్పెషల్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ క్రింద విభిన్న ప్రతిభావంతుల నియామకపు ప్రకటన
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
స్పెషల్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ క్రింద విభిన్న ప్రతిభావంతుల నియామకపు ప్రకటన

స్పెషల్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ క్రింద విభిన్న ప్రతిభావంతుల నియామకపు ప్రకటన అప్లికేషను పంపుటకు ఆఖరు తేది 23-01-2019

10/01/2019 23/01/2019 చూడు (562 KB) Appl SRD Disabledwelfare (307 KB)