ముగించు

స్వచ్చందంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేయుటకు వైద్యాధికారులు, స్టాఫ్ నర్సులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్, మైక్రో బయోలోజిస్ట్ ,ఫార్మశిస్ట్లు ఆరోగ్య కార్య కర్తలు మరియు కౌన్సిలర్

స్వచ్చందంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేయుటకు వైద్యాధికారులు, స్టాఫ్ నర్సులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్, మైక్రో బయోలోజిస్ట్ ,ఫార్మశిస్ట్లు ఆరోగ్య కార్య కర్తలు మరియు కౌన్సిలర్
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
స్వచ్చందంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేయుటకు వైద్యాధికారులు, స్టాఫ్ నర్సులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్, మైక్రో బయోలోజిస్ట్ ,ఫార్మశిస్ట్లు ఆరోగ్య కార్య కర్తలు మరియు కౌన్సిలర్

స్వచ్చందంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేయుటకు వైద్యాధికారులు, స్టాఫ్ నర్సులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్, మైక్రో బయోలోజిస్ట్ ,ఫార్మశిస్ట్లు ఆరోగ్య కార్య కర్తలు మరియు కౌన్సిలర్ కావలెను.

04/04/2020 15/04/2020 చూడు (522 KB)