ముగించు

NACP కింద ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి.

NACP కింద ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
NACP కింద ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి.

NACP కింద ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి. దరఖాస్తుదారులు తమ దరఖాస్తులను మెడికల్ సూపరింటెండెంట్, ఏరియా హాస్పిటల్, పార్వతిపురం పంపించాల్సి ఉంది.
దరఖాస్తులు సమర్పించడానికి చివరి తేదీ 08-05-2020 5.00 PM

02/06/2020 08/06/2020 చూడు (1 MB)