ముగించు

టెండర్లు

టెండర్లు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
ట్రీ గార్డ్స్ కొరకు టెండర్లు ప్రకటన — DWMA, Vizianagaram

విజయనగరంలోని DWMA చేత MGNREGA పథకం కింద జగనన్న పచ్చతోరణం  అవెన్యూ ప్లాంటేషన్‌లో ట్రీ గార్డ్స్‌కు టెండర్లు ఆహ్వానించబడ్డాయి.

27/07/2020 01/08/2020 చూడు (156 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు