నియామకం

నియామకం
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సీనియర్ చికిత్స పర్యవేక్షకుడు నియామకపు ప్రక్రియ — జిల్లా టి.బి.కంట్రోల్ సొసైటీ

సీనియర్ చికిత్స పర్యవేక్షకుడు నియామకపు ప్రక్రియ — జిల్లా టి.బి.కంట్రోల్ సొసైటీ

అదనపు సమాచారము కొరకు 08922-234281

టి.బి.కంట్రోల్ అధికారి 9440105313

టి.బి.కంట్రోల్ కోఆర్డినేటర్ 9703911370

10/10/2019 14/10/2019 చూడు (2 MB)
టిబి కంట్రోల్ సొసైటీ — మెడికల్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్

టిబి కంట్రోల్ సొసైటీ నందు మెడికల్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్ కొరకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి.
దరఖాస్తు చేసుకొనుటకు ఆఖరు తేది 11-10-2019.

24/09/2019 11/10/2019 చూడు (609 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు