ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
UPHCలలో ఫార్మసిస్ట్ Gr-II పోస్ట్ కోసం తుది మెరిట్ జాబితా -DMHO, విజయనగరం

UPHCలలో ఫార్మసిస్ట్ Gr-II పోస్ట్ కోసం తుది మెరిట్ జాబితా -DMHO, విజయనగరం

23/05/2022 24/05/2022 చూడు (179 KB)
అంగన్వాడి కార్యకర్తలు, హేల్పెర్లు, మినీ అంగన్వాడి కార్యకర్తలు భర్తీకి ప్రకటన

అంగన్వాడి కార్యకర్తలు, హేల్పెర్లు, మినీ అంగన్వాడి కార్యకర్తలు భర్తీకి ప్రకటన

అప్లై చేయుటకు ఆఖరి తేది 23-05-2022

 

12/05/2022 23/05/2022 చూడు (119 KB) Anganwad Notification (843 KB) Anganwadi Vacancies List (826 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు