ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
స్పెషల్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ క్రింద విభిన్న ప్రతిభావంతులకు కేటాయించిన ఉద్యోగముల భర్తీ కొరకు ప్రకటన

స్పెషల్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ క్రింద విభిన్న ప్రతిభావంతులకు కేటాయించిన ఉద్యోగముల భర్తీ కొరకు ప్రకటన

జూనియర్ సహాయకులు, ఆఫీస్ సబార్దినేటే, ఎ.ఎన్.ఎం.

అదనపు సమాచారము కొరకు 08922-274647

 

25/02/2021 12/03/2021 చూడు (635 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు