ముగించు

పురపాలక

నగర పంచాయతి, నెల్లిమర్ల

నగర పంచాయతి, నెల్లిమర్ల

ఇమెయిల్ : commnml[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9177687657
వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్

పురపాలక సంఘము, పార్వతీపురం

పురపాలక సంఘము, పార్వతీపురం

ఇమెయిల్ : srinivasarao[dot]s79[at]ap[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9989075035
వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్

పురపాలక సంఘము, బొబ్బిలి

పురపాలక సంఘము, బొబ్బిలి

ఇమెయిల్ : commisionerbobbilimunicipality[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849906954
వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్

పురపాలక సంఘము, విజయనగరం

పురపాలక సంఘము, విజయనగరం

ఇమెయిల్ : matsya[dot]s[at]ap[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9849905791
వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్

పురపాలక సంఘము, సాలూరు

పురపాలక సంఘము, సాలూరు

ఇమెయిల్ : commissioner[dot]salur[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9849905794
వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్