ముగించు

ఉజ్వల వెల్ఫేర్ సోసైటి

ఎం.ఐ.జి-360, బాబామెట్ట విజయనగరం

ఇమెయిల్ : ujwalavzm[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9000229334
వర్గం / పద్ధతి: NGO