ముగించు

ఎం.వి.జి.ఆర్ కాలేజీ అఫ్ ఇంజనీరింగ్

విజయ నగర్ కాంపస్ , చింతలవలస, విజయనగరం -535005

ఇమెయిల్ : kvl_raju[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9440018656
వర్గం / పద్ధతి: కో-ఎడ్యుకేషన్