ముగించు

ఎ.పీ.ఎస్ .డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ (గర్ల్స్)

చీపురుపల్లి విజయనగరం

ఇమెయిల్ : cheepurupalli[dot]principal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9949356322
వర్గం / పద్ధతి: ఎ.పీ.ఎస్ .డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ