ముగించు

ఎ.పీ.ఎస్.డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ (గర్ల్స్)

గరుగుబిల్లి విజయనగరం

ఇమెయిల్ : garugubilli[dot]principal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9177333885
వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం ఏపి ఎస్ డబ్ల్యూ ర్ జూనియర్ కాలేజీ(గర్ల్స్)