ముగించు

ఎ.పీ.ఎస్.డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ ఫర్ బాయ్స్

పార్వతిపురం విజయనగరం

ఇమెయిల్ : parvathipuram[dot]principal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9704550019
వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం ఏపి ఎస్ దౌబ్ ర్ జూనియర్ కాలేజీ