ముగించు

ఎ.పీ.టి.డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ అఫ్ ఎక్ష్కెల్లెన్క్

జోగంపేట విజయనగరం

ఇమెయిల్ : soejgmpt[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9490957218
వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం ఏపిటి డబ్ల్యూ ర్ జూనియర్ కాలేజీ