ముగించు

జగనన్న అమ్మ వొడి

తేది : 01/06/2019 - 30/06/2024 | రంగం: చదువు

జగనన్న అమ్మ వొడి

లబ్ధిదారులు:

10వ తరగతి వరకు ఉన్న విద్యార్థులందరూ

ప్రయోజనాలు:

ద్రవ్య ప్రయోజనం

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు మీరు స్కూల్ ద్వార ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు https://jaganannaammavodi.ap.gov.in/AMMAVODI/