ముగించు

వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం

తేది : 01/01/2019 - 30/06/2024 | రంగం: వైద్య సౌకర్యం

వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం

లబ్ధిదారులు:

అన్నీ తెల్ల రేషన్ కార్డ్‌తో

ప్రయోజనాలు:

ఉచిత వైద్య సౌకర్యం

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

మీరు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు https://www.ysraarogyasri.ap.gov.in/