ముగించు

వైస్సార్ విద్య దీవెన

తేది : 01/06/2019 - 30/06/2024 | రంగం: ఉచిత ట్యూషన్ ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్

వైస్సార్ విద్య దీవెన

లబ్ధిదారులు:

ఇంటర్ మరియు అంతకంటే ఎక్కువ చదువుతున్న విద్యార్థులందరూ

ప్రయోజనాలు:

ద్రవ్య ప్రయోజనం

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు మీరు కళాశాల ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు https://jnanabhumi.ap.gov.in/