ముగించు

ఇవియం అండ్ వివి ప్యాడ్ ల శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన జిల్లా కలెక్టర్

District Collector Launching EVM-VVPAT Training Programme on 15.02.2019