ముగించు

ఎన్నికల వెబ్ సైట్స్

వెబ్‌సైట్ చిరునామా వివరణ
http://eronet.ecinet.in/ అధికారులకు ERONET
https://www.nvsp.in/ జాతీయ ఓటర్ల సేవా పోర్టల్
Form-6 – https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form6?lang=en-GB మొదటిసారి ఓటరు లేదా ఒక నియోజకవర్గం నుండి మరొక నియోజకవర్గానికి మార్చడంపై ఓటరు జాబితాలో పేరును చేర్చడానికి దరఖాస్తు.
Form-8 – https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form7?lang=en-GB ఓటరు జాబితాలో చేర్చడాన్ని అభ్యంతరం చేయడానికి లేదా పేరును తొలగించాలని కోరుతూ దరఖాస్తు
https://eci.gov.in కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం
http://ecisveep.nic.in/ స్వీప్
http://ceoandhra.nic.in/ ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి, ఆంధ్రప్రదేశ్